katedrála (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

katedrála (z řec. kathedra – trůn) Od 10. stol. název pro hl. chrám diecéze; pojmenování odvozeno podle toho, že v kostele je biskupské křeslo (trůn).

Pavel Spunar