katolické listy (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

katolické listy Novozákonní epištoly určené pro všechny křesťany; společný název pro list Jakubův, dvě epištoly Petrovy, tři Janovy a epištolu Judovu, užívaný od 4. stol.

Pavel Pokorný