konfirmace (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

konfirmace (z lat. confirmatio – upevnění, utvrzení) Obřad zavedený v některých reformních a liberálních obcích pod vlivem protestantismu. V 19. stol. měla k. v rámci reformního judaismu nahradit tradiční obřad bar micva. Nakonec však ve většině obcí zůstaly obřady bar micva i bat micva zachovány a jen v některých z nich jsou ještě doplňovány k., která se koná ve věku 15-16 let.

Viz též: konfirmace (JKI-K)

Bedřich Nosek