konfirmace (JKI-K)

konfirmace (z lat. confirmatio – upevnění, zesílení) Obřad v protest. církvích analogický kat. biřmování (a pravosl. myropomazání). Samotnému aktu předchází zkouška ze zákl. znalostí historie církve a věrouky. Mladí lidé (14-16 let) se veřejně přiznávají k Ježíši Kristuvíře a první účastí na večeři Páně se stávají plnoprávnými členy círk. společenství.

Viz též: bar micva (JKI-J), bat micva (JKI-J)

Helena Pavlincová