kongregace (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

kongregace (z lat. congregatio – shromáždění) 1. Výkonné úřady řím. kurie zajišťující centrální správu římskokatolické církve. Svou funkcí se podobají světským ministerstvům. V čele každé k. stojí prefekt v hodnosti kardinála. Členové k. mají pětileté funkční období. Papežovou smrtí ztrácejí mandát, aby nový papež měl volnou ruku při výběru spolupracovníků. Po reformě Pavla VI. (1963-1978) bylo ustaveno devět k.: pro nauku víry, pro vých. církve, pro bohoslužbu a svátosti, pro blahořečení a svatořečení, pro biskupy, pro evangelizaci národů, pro kněžstvo, pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, pro kat. výchovu. 2. Řády a kongregace.

Dalibor Papoušek
Helena Pavlincová