Pavel VI. (JKI-K)

Papež Pavel VI. (kresba D. Bellotti)

Pavel VI. (vl. jm. Giovanni Battista Montini, 1897-1978) Nástupce Jana XXIII. na papežském stolci (1963-1978). Pokračoval v aggiornamentu druhého vatikánského koncilu, jehož dokumenty promulgoval; den před ukončením koncilu 7. prosince 1965 zrušil společně s konstantinopolským patriarchou Athénagorem (1886-1972) vzájemnou exkomunikaci, která 1054 vedla k círk. schizmatu. Ustavil reformní komise, které významně pozměnily liturgii, řím. kurii a vztah k nekřesťanům (1964 Sekretariát pro nekřesťanská náboženství, 1965 Sekretariát pro nevěřící). Zavedl tradici papežských cest (navštívil Jeruzalém, Bombaj, Bogotu, Ženevu, New York). Vydal encykliky Ecclesiam suam (1964, o působení církve ve světě), Populorum progressio (1967, o rozvojových zemích a pokroku), Humanae vitae (1968, věroučná a pastorální encyklika o kontrole početí) a okružní list Octogesima adveniens (1971), připomínající osmdesáté výročí první soc. encykliky Lva XIII. Rerum novarum.

Helena Pavlincová