maca (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

maca (pl. macot; hebr. nekvašený chléb, maces) Placka z nekvašeného těsta, která se jí o svátku Pesach, kdy je vše kvašené (chamec) zakázáno. V souvislosti s odchodem Židů z Egypta (hebr. jeci’at Micrajim) se v bibli (Ex 12, 34.39) vypráví, že kvůli spěšnému odchodu vzali Izraelité těsto ještě nevykynuté a napekli z něho nekvašené chleby (macot). Na památku této události je dovoleno o svátku Pesach, připomínajícím osvobození Židů z Egypta, pojídat pouze nekvašené. Detailní předpisy o přípravě m. se nacházejí v talmudickém traktátu Pesachim.

Bedřich Nosek