maskilim (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

maskilim (sg. maskil; v bibl. hebrejštině člověk obdařený rozumem, Př 10, 5; od středověku označení a titul učence) V žid. osvícenství (haskala) označení stoupenců a žáků M. Mendelssohna. M. vystupovali proti tradičnímu ortodoxnímu judaismu a proti chasidismu, usilovali o emancipaci Židů, hlásali otevřenost evrop. kultuře, nahrazení jidiš hebrejštinou a moderními evrop. jazyky. Prostředkem pro dosažení jejich cílů byla výchova ve světských žid. školách.

Bedřich Nosek