mennonité (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

mennonité Protest. církev vyrostlá z tradic holandských novokřtěnců. Po pádu radikální komuny v Münsteru (1534-1535) ji na umírněných principech vybudoval Menno Simons (1496-1561), původně kat. kněz. Dnes je rozšířena především v Nizozemí, Německu, Rusku, USA a Kanadě.

Dalibor Papoušek