monoteismus (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

monoteismus (z řec. monas – jednota, jednotka; theos – bůh) Uznávání jediného božstva či Boha spojené s odmítnutím jiných božstev; tím implicitně předpokládá existenci polyteismu. Typicky monoteistická náboženství jsou židovství, křesťanství a islám. Křesťanský m. je trinitární, tj. uznává jednu podstatu ve třech osobách božích. V dějinách religionistiky probíhal dlouhý spor o pojetí m. jako původní formy náboženství, aniž by se podařilo tento názor prokázat. Stejně neprůkazné však zůstalo i evolucionistické hledisko proklamující m. jako nejvyspělejší stupeň náboženství.

Viz též: jedinost boží (JKI-I)

Břetislav Horyna