nagid (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

nagid (pl. negidim; hebr. kníže) Titul představeného Židů v islám. zemích, doložený od 11. stol. N. byl jmenován islám. vládci na základě doporučení vlivných osob žid. obcí. N. nepocházeli z Davidova rodu, jednalo se většinou o bohaté a význ. členy žid. obcí. Jejich úlohou bylo zastupování žid. komunit navenek, zejm. jejich obrana před útiskem ze strany úředníků a správců islám. vládců. Současně ale dohlíželi i na vnitřní záležitosti žid. společenství. Od 10. stol. existovali n. ve Španělsku, Kajruwánu, Egyptě a Jemenu, od 16. do 19. stol. v Maroku, Alžírsku a Tunisku.

Viz též: Židé, Židé (JKI-I)

Bedřich Nosek