Kajruwán (JKI-I)

Kajruwán Město ve stř. Tunisku, považované po Mekce, Medíně a Jeruzalému za posvátné místo sunnitského (sunna) islámu. Zal. ho 670 umajjovský vojevůdce Ukba Ibn an-Náfi, po němž se nazývá i tamější mešita (džámi Sidi Ukba), skvost severoafrické (maghribské) islám. architektury. Podle maghribské lidové interpretace (lidový islám) je pouť k mešitě Sidi Ukba a hrobkám marabutů v jejím okolí náhradou za pouť do Mekky, sedm návštěv K. je pak považováno za ekvivalent jedné pouti do Mekky a věřící, který je vykonal, má právo být nazýván hádždž.

Viz též: poutní místa (JKI-K)

Miloš Mendel