nirguna (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

nirguna [nirguṇa] – „bez vlastností“, „bez přívlastků“. Je to přídavné jméno, kterým je označováno brahma o sobě čili nemanifestovaná božská absolutní skutečnost (srvn. opak: saguna).

Karel Werner