ordinace (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ordinace (lat. ordinatio – uspořádání, ustanovení) Průběh obřadu svěcení, jímž je diakon, kněz nebo biskup pověřován duch. službou. V pravoslaví a římkat. církvi je o. jedna ze svátostí. Hl. částí obřadu je tzv. vzkládání rukou (chirotonie) a vzývání Ducha svatého; v kat. církvi vykonávají o. tři biskupové při svěcení biskupa a jeden biskup při svěcení kněze a jáhna. Následuje konsekrace hlavy a rukou nového biskupa. Protest. církve zavedly pouze obřad vkládání rukou při ordinaci.

Helena Pavlincová