podvižničestvo (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

podvižničestvo (rus. asketismus, kajícnictví) Soubor duch. a tělesných cvičení zal. na potlačení vlastních přání (sebezapření) a zaměřených na kř. sebezdokonalování. P. se týkalo asketů: mnichů nepodřízených pevným vnějším pravidlům.

Pavel Boček