růžencová slavnost (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

růžencová slavnost Koná se v římkat. církvi 7. října. Nejprve se odbývala jen v některých chrámech jako díkůvzdání za vítězství, jehož dobyli křesťané pod záštitou Panny Marie nad Turky u Lepanta 7. 10. 1571. V ten den konalo Růžencové bratrstvo v Římě (růženec) procesí, aby vyprosilo vítězství pro křesťany. Když princ Evžen Savojský 5. 8. 1716 u Petrovaradína Turky porazil, nařídil papež Klement XI. (1700-1721) konat r.s. v celé církvi. Posléze papež Lev XIII. (1878-1903) stanovil říjen měsícem společných modliteb věřících, aby Bůh na přímluvu Panny Marie ochránil církev před všemi nepřáteli.

Pavel Spunar