tabernákl (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

tabernákl (z lat. tabernaculum – svatostánek) V kostelích římkat. církve schránka pro nádoby obsahující svátost oltářní. Schránka je od 16. stol. většinou umístěna uprostřed oltáře. Před t. svítí věčné světlo, které je znamením přítomnosti Ježíše Krista ve svátosti oltářní.

Pavel Spunar