tropar (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

tropar (řec. troparios) V pravosl. církvi krátká modlitební píseň stručně charakterizující život svatého či podstatu svátku, na jehož počest se zpívá. V širším smyslu je společným názvem pro veškeré zpěvy církevní, byť se pro ně užívá speciálních odlišných názvů.

Pavel Boček