typikon (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

typikon (též ustav) V pravosl. církvi 1. kniha liturgická, obsahující instrukce o pravidlech a podobě sloužení bohoslužeb v jednotlivých dnech roku, stanovuje svátky a postní dny; 2. pravidla týkající se klášterního života (mnišství). Prvý t. (zv. palestinský či jeruzalémský) sestavil v 6. stol. sv. Sáva a pro potřeby rus. pravosl. církve jej pod názvem Oko pravednoje přeložil na přelomu 14.-15. stol. zakl. vysotského kláštera Afanasij.

Helena Pavlincová
Pavel Boček