Ábel (JKI-J)

Ábel (původně z hebr. hebel – vánek, opar, pára; přeneseně pomíjivost, marnost; Kaz 1, 2) Druhorozený syn Adama a Evy zavražděný svým starším bratrem Kainem. Á. představuje typ pastýře, kdežto Kain typ rolníka. Motivem vraždy se podle Gn 4 stala Kainova zloba nad tím, že Jahve přijal Á. oběť z prvorozených ovcí, zatímco Kainovu oběť z plodin země odmítl. V další tradici se Á. stal předobrazem spravedlivého a nevinně hynoucího člověka. Pokračování rodu v Adamově linii převzal po Á. smrti a Kainově zapuzení mladší syn Šét.

Dalibor Papoušek