Šét (JKI-J)

Šét (hebr. náhrada) Syn Adama a Evy, kterým po smrti Ábela a zapuzení Kaina pokračovala linie Adamova rodu (Gn 4, 25-26; 5, 3-8). Š. syn Enoš (hebr. člověk) začal podle bibl. tradice jako první vzývat Jahvovo jméno. V heterodoxních proudech helénistického judaismu byl Š. (řec. Séth) začleněn do systému tzv. setovské gnóze jako spasitelská postava zprostředkující božské poznání (řec. gnósis), kterého se dostalo jeho otci Adamovi.

Dalibor Papoušek