Kain (JKI-J)

Kain (hebr. Kajin – kovář) Prvorozený syn Adama a Evy, který zavraždil svého bratra Ábela. V bibl. mytologii je prototypem rolníka. Podle Gn 4, 1-24 K. ze žárlivosti vztáhl ruku na svého mladšího bratra Ábela, když Jahve odmítl jeho vlastní oběť z plodů země, zatímco Ábelovu přijal. Pro jeho zločin a následnou zatvrzelost Jahve na K. vložil znamení, aby byl chráněn před krevní mstou, a odsoudil ho k bezcílnému putování. Prostřednictvím svých potomků Enocha, Júbala a Túbal-kaina se pak K. stal předkem potulných stavitelů, hudebníků a kovářů. Obecně byl považován za praotce (eponyma) Kénijců kočujících na jihu Palestiny.

Dalibor Papoušek