Ámos (JKI-J)

Ámos Judský prorok, jenž je spojován se stejnojmennou knihou, začleněnou v hebr. bibli do souboru dvanácti Malých proroků. Á. je nejstarším prorokem, jehož proroctví bylo zapsáno. I když pocházel z Judského království působil v sev. Izraeli za krále Jarobeáma II. (786-746 př.n.l.). Před svým povoláním byl patrně statkářem v judské vesnici Tekóa nedaleko Betléma, což se v jeho spise projevuje množstvím zemědělských obrazů a podobenství. Á. proroctví je namířeno proti horním vrstvám severoizr. společnosti, kterým vyčítá vykořisťování chudých a rozmařilý život. Silný soc. náboj propojuje s naléhavým varováním před blížícím se trestem v den Jahva.

Dalibor Papoušek