Ekumenická rada církví v ČR (JKI-K)

Ekumenická rada církví v ČR (ERC v ČR) Ekum. sdružení církví a náb. společností působících na území ČR (římkat. církev má statut pozorovatele). ERC byla zal. 1955 s cílem vyvíjet a podporovat ekum. iniciativy, koordinovat veřejné působení církví, práci s biblí (podíl na přípravě ekum. překladu bible do češtiny) aj. Ústředí ERC je v Praze; sdružení spolupracuje s Českou bibl. společností a v mezinár. měřítku se Svět. radou církví.

Viz též: ekumenismus

Helena Pavlincová