řeckokatolická církev (JKI-K)

řeckokatolická církev Církev zal. v Haliči 1596 na základě Brestské unie uzavřené za souhlasu polského krále mezi římskokatolickou církví a rusínskou pravoslavnou církví. Na jejím základě vstoupila rusínská pravosl. církev do římkat. církve, přičemž si zachovala dosavadní byzantský ritus. Po celou dobu své existence byla vystavena značným tlakům jak ze strany kat. Polska, tak ze strany pravosl. Ruska. Zásahem sovětského státu byla 1946 Brestská unie zrušena a ř.c. násilně převáděna k pravoslaví.

Viz též: uniatství

Dalibor Papoušek