Šáh Valijulláh (JKI-I)

Šáh Valijulláh (1703–1762) Náb. vůdce a myslitel, představitel islám. reformismu v Indii. Zanechal řadu spisů o novém pojetí a uplatnění idžtihádu, reformě právní vědy a postavení šarí‘y v kontextu multináb. Indie. Považuje se za autora základů syntézy mezi právem, věroukou a mystikou, zakladatele myšlenek, které převzala a dále rozvíjela další generace indických muslim. intelektuálů (Alígarh, Sajjid Ahmad Chán).

Miloš Mendel