Aligarh (JKI-I)

Aligarh Náb. učiliště pův. středoškolského typu (madrasa). Založil ho 1875 indický muslim. myslitel a álim Sajjid Ahmad Chán Bahádur v indickém stejnojmenném městě (dnes na území Pákistánu). Proslul jako význ. centrum indické islám. obrody a panislamismu, 1920 se stal univerzitou s pověstí reformistického střediska. Ke skupině islám. inteligence vyšlé z A. patřil i Muhammad Ikbál.

Miloš Mendel