Šmini aceret (JKI-J)

Šmini aceret (hebr. Osmý [den] slavnostního shromáždění) Poslední den svátku Sukot; slaví se jako samostatný svátek podle bibl. příkazu (Nu 29, 35) dodržovat osmý den Sukot jako svaté shromáždění (mikra kodeš) a jako slavnostní shromáždění (aceret). V diaspoře následuje po Š.a. svátek Simchat tora, v Izraeli spadají oba svátky na stejný den. K liturgii svátku Š.a. patří především zvláštní modlitba za déšť. Chasidé, podobně jako o svátku Simchat tora, pořádají v synagogách průvody se svitky Tóry.

Viz též: svátky (JKI-K), svátky (JKI-I)

Bedřich Nosek