Simchat tora (JKI-J)

Simchat tora (hebr. Radost z Tóry) Poslední ze svátečních dnů svátku Sukot. Na S.t. se čte závěrečný oddíl Tóry a ihned se začíná číst první oddíl (sidra) z knihy Genesis. V talmudické době byl svátek S.t. součástí Šmini aceret, jako samostatný svátek se začal slavit teprve v gaonském období. Na S.t. je zvykem vyjmout všechny svitky Tóry (Sefer Tora) a sedmkrát s nimi obejít bimu. Všichni přítomní muži jsou pak postupně vyvoláni ke čtení z Tóry (alija). Ten, kdo je vyvolán k závěrečnému čtení, se nazývá chatan tora, zatímco ten, kdo je vyvolán ke čtení nového oddílu, je chatan berešit.

Bedřich Nosek