Šneur Zalman z Ljady (JKI-J)

Šneur Zalman z Ljady (1745-1813) Zakl. hnutí lubavičských chasidů, tzv. hnutí Chabad. Podle rodinné tradice se narodil v Liozně v Bělorusku, studoval chasidismus u Dova Beera Magida z Meziriče, z jehož podnětu sepsal komentář a doplňky k Šulchan aruchu; takto upravený kodex Kara se stal pod názvem Šulchan aruch ha-Rav hl. halachickým spisem lubavičských chasidů. Š. byl dvakrát zatčen a vězněn v Petrohradě na základě obvinění odpůrců chasidismu zvaných mitnagdim ze zrady a založení nové náb. sekty. Když byl 1801 zcela osvobozen, usadil se ve městě Ljada. Během franc.-rus. války stál na straně Ruska, neboť se obával vítězství revoluční Francie. Při útěku před franc. armádou zemřel v Pieně (Rusko) a byl pohřben v Hadiči (Rusko). Své učení sepsal v eticko-mystickém spise Likutej amarim (Výbor výroku), známém též jako Tanja (Učení).

Bedřich Nosek