Chabad (JKI-J)

Chabad (též dynastie Lubavič-Bělorusko) Názorový proud uvnitř chasidismu kladoucí velký důraz nejen na emocionální, ale i na intelektuální poznání Boha. Název hnutí vznikl ze začátečních písmen hebr. slov chochma (moudrost), bina (porozumění), da’at (vědění, poznání). Jedná se o názvy tří sefír následujících po racionálně nepoznatelné sefíře Keter (koruna), která se zrcadlí zároveň v racionálních lidských schopnostech. Zakl. hnutí byl Šneur Zalman z Ljady (Ljozny), žák Velkého magida Dov Beera z Mezriče a autor rozsáhlého díla Likutej amarim (Vybrané výroky), které se také nazývá Tanja (Učení). Vyšel v něm ze Zoharu, luriánské kabaly, ale i Maimonidovy filosofie, a vytvořil teosoficko-theurgickou nauku o Bohu, světě a člověku, která souvisí s mystickou psychologií. Hnutí Ch. se postupně ze svého pův. centra rozšířilo do celého světa, a to i v důsledku „vnitřní misie“ mezi sekulárními Židy. V současné době existuje ve světě více než 3000 vzdělávacích center a ješiv Ch. Po smrti Menachema Mendela Schneersohna (1994) nebyl již do čela hnutí postaven nový cadik.

Bedřich Nosek