Beer Dov z Meziriče (JKI-J)

Beer Dov z Meziriče (též Velký magid; 1710-1772) Představitel chasidismu. Po smrti Jisra’ela ben Eli’ezera stanul v čele chasidského hnutí, jehož centrum přemístil na Volyň (centrální Polsko). Odtud se chasidismus šířil do celého Polska, na Ukrajinu a do Litvy. B. učení o dvekut (přilnutí k Bohu) vychází z panteistického předpokladu, že boží podstata proniká veškerou existencí, a tím je každému člověku umožněn přístup k Bohu. Dokonce tělesná jednání mají sakrální podstatu (avoda be-gašmijut). B. zavedl do chasidismu prvky luriánské kabaly a převzal pro své hnutí i jeho modlitební knihu. Krátce před smrtí byl dán odpůrci chasidismu (mitnagdim) do klatby.

Bedřich Nosek