šalom (JKI-J)

šalom (z hebr. kořene šalam – být dokonalý, celý, úplný) Označení dokonalého stavu, zpravidla se ne zcela přesně překládá jako „mír“. Z tohoto pojetí pak rabíni vyvozují, že mír je nejdokonalejším a nejneporušenějším stavem světa. Š. je též zkráceným zněním pozdravu šalom alejcha/alejchem – mír s tebou/s vámi. Podle Talmudu je š. i jedním z božích jmen, a proto je zakázáno v noci na opuštěných místech zdravit někoho neznámého pozdravem, jehož součástí je toto jméno. Vyplývá to z obavy, že neznámý by mohl být démon, před nímž není dovoleno Boží jméno vyslovovat.

Viz též: válka a mír (JKI-K), mír (JKI-I)

Bedřich Nosek