mír (JKI-I)

mír (arab. salám) Není identický s polit. pojmem m. O náb. interpretaci svědčí souhláskový kořen arab. termínu (s-l-m) obsažený ve slově islám; salám znamená m., pokoj, ale i spásu. M. patří mezi synonyma Boha (já salám! – můj Bože!). Zaznívá v muslim. pozdravu as-salámu alajkum (mír s vámi). Podle tradice je pozdrav určen jak zdravené osobě, tak dvěma andělům, kteří ji doprovázejí. Při vstupu do domu se takto oslovují všichni, kteří se zde mohou nacházet. Spasení budou v ráji uvítáni Bohem právě tímto pozdravem. M. se objevuje nepřímo i ve spojení dár al-islám – příbytek islámu čili svět, kde žijí muslimové; jeho protikladem je dár al-harb – příbytek války čili svět, kde dosud islám není rozšířen. V tomto protikladu se islám interpretuje jako svět, kde panuje salám, nabízející řád, vyrovnanost a spravedlnost, je to předstupeň nastolení ideálu božího m. M. je stav, který lze dosáhnout jen v blízkosti Boha; proto není případné vyvozovat z pojmu salám, že islám je v principu mírumilovné a nepolit. náboženství, jak účelově činí umírnění ulamá nebo záp. teologové se sklony k ekumenismu.

Viz též: šalom (JKI-J), válka a mír (JKI-K)

Zdeněk Müller