žádostivost (JKI-K)

žádostivost V kř. pojetí chtivá touha člověka např. po majetku, penězích, slávě, sexuálních požitcích aj. Ž. je hříšná (hřích nespočívá pouze ve skutcích, nýbrž už v úmyslu), protože jí člověk prosazuje svou vůli proti Bohu a dává tak najevo nespokojenost s tím, co od něho dostal.

Viz též: pokušení

Helena Pavlincová