pokušení (JKI-K)

Pokušení (Krumlovský sborník, kol. 1420)

pokušení Určité duch. napětí mezi dobrem a zlem, poskytující člověku možnost, aby projevil svou svobodnou vůli. Podlehnout p. znamená podle kř. hodnocení přiklonit se ke zlu, a tedy hřešit (hřích), zatímco překonat p. znamená zvítězit nad hříchem a osvědčit tak svou víru.

Viz též: pokušení (JKI-J)

Helena Pavlincová