ďábel (JKI-I)

Padlý anděl Iblís se odmítá poklonit Adamovi (perská miniatura, 16. stol.)

ďábel Symbol zla a patron nevěřících; podle koránu padlý anděl Iblís (z řec. diabolos, arab. též šajtán z hebr. sátan), který se odmítl klanět Adamovi (korán 15: 33), a za to ho Bůh proklel. Žádal Boha o odklad do dne vzkříšení. Byl mu udělen, a tím dostal možnost vystavovat pokušení ty, kteří nejsou věrní Bohu. Svedl k neposlušnosti Adama a Evu a podle tradičních představ dává světským věcem přitažlivost, našeptáváním nabádá ke konání zavrženíhodného (harám) a svádí lidi k bloudění (rozvrat, žena). Moc má však jen nad hříšníky, zatímco lidé věrní Bohu se ho obávat nemusejí. Některé koránské verše představují ď. jako anděla (korán 15: 30-33), jiné ho řadí mezi džinny (korán 18: 48).

Viz též: satan (JKI-J), ďábel (JKI-K)

Zdeněk Müller