Alejnu (JKI-J)

Alejnu Název hebr. modlitby, jejíž počáteční slova znějí Alejnu le-šabeach la-Adon ha-kol... (Nám přísluší vychvalovat Pána veškerenstva...). Její hl. téma je Bůh jako král. Pův. tvořila úvod k jednomu ze tří pijutů, nazvanému Malchujot, který je součástí novoroční liturgie, od 12. stol. začala být používána jako zakončení všech tří každodenních modliteb. Z lit. hlediska se jedná o raný pijut připisovaný Ravovi (3. stol. n.l.), jeho počátky však sahají zřejmě až do období Druhého chrámu. Zachovalo se několik textových verzí, z nichž některé mohou být podmíněny cenzurními zásahy v minulosti, kterými bylo zakázáno recitovat některé části a přikázáno změnit některé výrazy. A. zůstala zachována i v bohoslužbě reformního judaismu.

Viz též: modlitba (JKI-K), liturgie (JKI-K)

Bedřich Nosek