Alfons z Liguori (JKI-K)

Alfons z Liguori (1696-1787) Původně ital. právník, kněz a kazatel, morální teolog, zakl. kongregace redemptoristů. Zabýval se problémy milosti a domníval se, že podle boží vůle stojí svoboda a láska nad zákonem. Morálnímu rigorismu oponoval umírněným probabilismem a hlásal střední postavení mezi uvolněností epigonů scholastiky a přísností jansenistů (jansenismus). Jeho Theologia moralis (Morální teologie) a Praxis confessarii (Praxe zpovědníka) vyšly v mnoha vydáních a překladech. 1839 kan., 1871 prohlášen za učitele církve.

Pavel Spunar