redemptoristé (JKI-K)

redemptoristé (Congregatio Sanctissimi Redemptoris – Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele) Kongregaci založil 1732 Alfons z Liguori (odtud také liguriáni). Po schválení papežem 1749 se r. potýkali s četnými potížemi; mezi prvé neital. členy patřili Moravané Klement Maria Hofbauer-Dvořák a Tadeáš Stýbl. Rozmach kongregace nastal po 1820, dnes má ve světě kolem 800 klášterů. Posláním r. byla pastorační činnost na venkově, zejm. v opuštěných horách. Vedle misijní činnosti se r. zabývali exerciciemi, kázáními, duch. správou a věd. prací. Kromě obvyklých slibů zavazují se r. k doživotnímu setrvání v kongregaci. V čele kongregace stojí rector maior. Řeholníci se dělí na kněze a laické bratry. Nejstarší domy v čes. zemích náležely do rak. provincie a od 1901 do provincie pražské. V Praze byli r. usazeni na Novém Městě, působili také na Svaté Hoře u Příbrami aj. Řeholní oděv tvoří černý talár se zvláštním širokým kolárkem (jen u kněží); kolem pasu je růženec.

Pavel Spunar