Anna (JKI-K)

Anna (též Chana, hebr. Milost) 1. Matka proroka Samuela (1S 1–2). 2. Prorokyně, která podle L 2 přivítala narození Ježíše jako Spasitele.

Pavel Pokorný