Avvakum, Petrovič (JKI-K)

Avvakum, Petrovič (1620/1621-1682) Protopop a duch. vůdce staroobřadníků. Na círk. synodu v Kazani 1653 vystoupil proti círk. reformám patriarchy Nikona (oprava bohoslužebných knih, liturgie, posvátných znamení) a byl poslán do vyhnanství na Sibiř, kde strávil přes 10 let. Ani další věznění v Pustozersku (1664-1681) neumlčelo jeho protesty a A. život skončil upálením. Staroobřadníci ho uctívají jako sv. mučedníka; v květnu 1917 byl synodem bělokrynické větve kanonizován a 1971 anuloval synod rus. pravosl. církve klatbu uvalenou 1667 na staroobřadníky. A. vynikal rovněž lit. činností, psal spisy exegetické, teol.-polemické i autobiografické. V díle Žitije (kol. 1675) a Zapiska o svojem stradaniji i stradaniji souznikov (1862) podrobně líčí svůj život a strádání ve vyhnanství a ve vězení. Čes.: Život protopopa Avvakuma jím samým sepsaný a jiná jeho díla, 1975.

Helena Pavlincová