Nikon (JKI-K)

Patriarcha Nikon (tituljarnik, 1672)

Nikon (1605-1681) Pravosl. novgorodský metropolita (1648-1651), pátý moskevský patriarcha (1652-1666). Za jeho působení byla na círk. synodách (1654, 1656) schválena reforma círk. obřadů a knih liturgických, kterou odmítla část duchovních (Avvakum) i laiků. Jejich odmítavý postoj vedl k círk. rozkolu a vzniku staroobřadníků. N. círk.-polit. ambice (posilování moci církve a její zasahování do světské sféry) vyvolaly nelibost cara Alexeje Michajloviče. N. na svůj úřad 1658 rezignoval a uchýlil se do kláštera, 1666 byl zbaven hodnosti a uvězněn. 1681 dosáhl u cara Fedora milost, ale při návratu do Moskvy zemřel. Byl pochován ve Voskresenském klášteře. N. reforma a konflikt s carem usnadnily za vlády Petra I. a Kateřiny II. postupné podřízení církve stát. moci.

Helena Pavlincová
Pavel Boček