Bar Kochba (JKI-J)

Bar Kochba (aram. Syn hvězdy, titul podle Nu 24, 17; jeho skutečné jméno znělo Šim’on bar Kosiva) Vůdce druhého velkého povstání Židů proti Římanům (132-135 n.l.), které vyvolala politika řím. císaře Hadriana (117-138). Bezprostředním podnětem bylo zbudování řím. kolonie Aelia Capitolina na místě Jeruzaléma nebo vedle něj. Tehdejší duch. vůdce Židů, rabi Akiva ben Josef, prohlásil B.K. za mesiáše. B.K. se podařilo dobýt Jeruzalém, kde začala provizorní stavba nového chrámu. Když 134 dobyli Římané Jeruzalém, stalo se posledním útočištěm povstalců městečko Betar, které 135 padlo do rukou řím. vojska. Mezi padlými obránci byl i B.K.

Bedřich Nosek