Akiva ben Josef (JKI-J)

Akiva ben Josef (též rabi Akiva; asi 50-135 n.l.) Učitel Mišny, tanaita. O jeho životě je známo velmi málo hist. faktů, zachovaly se však četné legendy, např. o tom, že Tóru začal studovat až ve 40 letech z popudu své budoucí ženy, o jeho skromnosti a především o jeho mučednické smrti po porážce povstání Bar Kochby (132-135 n.l.), kterého A. prohlásil za mesiáše. A. studoval pravděpodobně v Lyddě, později založil vlastní školu v Bnej Brak, kterou navštěvovali tanaité mladší generace, rabi Me’ir, Jehuda bar Ilaj, Šim’on ben Jochaj a Jose Chalafta. Tradice mu připisuje systemizaci ústní tóry. Zákl. principem A. exegetického systému je učení, že celá Tóra pochází od Boha a nemůže v ní tedy být nic nadbytečného. Proti tomuto tvrzení vystoupil rabi Jišma’el ben Eliša. Mnoho z A. tradice bylo přijato do kanonické Mišny a halachických i agadických výkladů bible (midrašů). A. se pravděpodobně podílel na kanonizaci bible (kánon) a na vzniku řec. překladu Aquilova.

Bedřich Nosek