Baur, Ferdinand Christian (JKI-K)

Baur, Ferdinand Christian (1792-1860) Něm. teolog, představitel liberální teologie, význ. círk. historik. Věnoval se především prvotnímu křesťanství, kř. gnózi a racionálně-kritickému bibl. zkoumání. Z jeho zásluh o prosazení metody hist. kritické exegeze čerpala protest. tübingenská škola. Jeho názory na křesťanství jako dějinné synkretické náboženství a na dogmatiku jako popis hist. projevů víry byly značně ovlivněny Hegelovou filosofií dějin. Hl. díla: Symbolik und Mythologie oder die Naturreligion des Altertums, 1824-1825; Die christliche Gnosis, 1835; Die Tübinger Schule und ihre Stellung zur Gegenwart, 1859.

Břetislav Horyna