Beran, Karel (JKI-K)

Beran, Karel (1888-1969) Kardinál; 1911 byl vysvěcen na kněze, od 1932 působil jako profesor pastorální teologie na Kat. teol. fakultě v Praze. 1942 byl zatčen a do konce války vězněn v koncentračních táborech Terezín a Dachau. 1946 ho Pius XII. jmenoval pražským arcibiskupem. Po nástupu komunistické moci byl 1949 internován nejprve v Arcibiskupském paláci, pak na různých odlehlých místech. Zpráva o jmenování kardinálem ho zastihla v Radvanově u Mladé Vožice; čs. vláda mu dala souhlas k cestě do Říma (do úřadu byl uveden v únoru 1965 v bazilice sv. Petra), ale znemožnila návrat do vlasti. Zůstal v Římě v čes. koleji Nepomucenu a na jeho místo v Praze nastoupil apoštolský administrátor biskup František Tomášek. Během své internace hájil B. právo na náb. svobodu a konal pastýřské návštěvy krajanů po světě. Byl pohřben v kryptě svatopetrské baziliky v Římě. Římkat. církev zahájila 1997 proces jeho blahořečení.

Helena Pavlincová