Tomášek, František (JKI-K)

Tomášek, František (1899-1992) Kardinál, arcibiskup pražský. Studoval teologii v Olomouci, po vysvěcení na kněze se věnoval pastoraci a pedagogice, učil na Katolické teol. fakultě. 1949 byl jmenován titulárním biskupem pro olomouckou arcidiecézi, 1951-1954 byl internován. V únoru 1965 nastoupil na místo kardinála Berana, kterému vláda nedovolila návrat do Prahy, jako apoštolský administrátor pražské arcidiecéze; 1976 byl jmenován kardinálem, 1977 arcibiskupem pražským. Kardinál T. si jako symbol protikomunistického odporu a boje za obranu náb. i občanských práv získal respekt doma i v zahraničí. V srpnu 1987 dal podnět k Desetiletí duchovní obnovy, přípravě na svatovojtěšské milenium (Vojtěch). V listopadu 1989 se účastnil oslav svatořečení Anežky České v Římě a po návratu se aktivně zapojil do polit. přeměn v zemi.

Helena Pavlincová