Bernard z Clairvaux (JKI-K)

Bernard z Clairvaux (1090-1153) Cisterciák, círk. politik a učitel, zakl. kláštera v Clairvaux. Odpůrce racionalismu P. Abélarda. Propagátor druhé křížové výpravy. Proslul mravní přísností a ortodoxií se sklony ke spekulativní mystice. Zdůrazňoval lásku a milost boží, vyzdvihoval lidskou aktivitu. Jeho teologie čerpala z mnišské tradice; vycházela z bible, Augustina a prožitku hříšníka hledajícího spočinutí v Bohu. 1174 kanonizován. Čes.: Chvály panenské Matky, 1938.

Pavel Spunar