Betlém (město) (JKI-K)

Betlém (město) (hebr. Dům chleba) Město u Jeruzaléma, rodiště krále Davida a podle evangelia Matoušova a Lukášova i rodiště Ježíše. Nad jeskyní, do níž je od 2. stol. kladeno místo Ježíšova narození, byla za Konstantina Velikého postavena bazilika, přestavěná za císaře Justiniána.

Viz též: Ježíš (JKI-J); Ježíš (JKI-I)

Pavel Pokorný